Glorykidz Algemeen

Wij willen dat de kinderen in een veilig thuis God, Jezus en de Heilige Geest leren kennen. We bouwen aan een goede relatie tussen de kinderen en de kinderwerkers en de kinderen onderling. Wij zullen de kinderen stimuleren met onderwijs om op te groeien tot leerlingen,  zonen Gods en vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk. Dit zal  zichtbaar worden door hun bewust te maken aangaande Gods plan met hun leven en de opdracht die zij namens Hem hier op aarde zijn komen verwezenlijken. Zodat zij aan de wereld  het cultuur van de hemel op aarde mogen presenteren in Geest en in waarheid!
 

Glorykidz - Crèche (0 t/m 3 jaar)

Vanaf 11.15 uur t/m 12.45 uur zijn de allerjongsten welkom op de crèche. Elk kind is kostbaar en uniek. We willen de kinderen een klimaat bieden, waar de liefde en vrede van God heersen en aan hun behoeften wordt tegemoet gekomen. De groep wordt zo mogelijk gesplitst in 0-1,5 jaar en 1,5-4 jaar.
 

Glorykidz (4 t/m 12 jaar)

Vanaf 10.30 uur gelijktijdig aan de dienst voor de volwassenen, beginnen de kinderen van 4 t/m 12 jaar met hun eigen tijd van aanbidding, waarna ze in leeftijdsgroepen hun eigen programma volgen.
 

Aanbidding

Profetische worship en aanbidding nemen een belangrijke plaats in tijdens de zondagdiensten van God’s Embassy Amsterdam. Ook tijdens de kinderdiensten wordt er elke week aandacht besteed aan worship en aanbidding. Wij doen dit omdat wij de kinderen bewust willen maken van Hem en  Zijn tegenwoordigheid. Ook wordt er geoefend om Zijn stem te kunnen verstaan. Tijdens deze speciale momenten dansen en zingen wij voor koning Jezus! Er wordt tijdens de diensten veel ruimte gegeven voor actieve deelname van alle aanwezige kinderen. We stimuleren de kinderen om mee te doen. Dit doen wij op de volgende manieren:
 
We zetten instrumenten in de zaal neer, zodat de kinderen mee kunnen spelen.
Wij vragen om de kinderen hun eigen instrumenten mee te nemen, zodat zij mee kunnen spelen met de liederen.
De kinderen mee laten zingen uit de Bijbel zodat er nieuwe liederen ontstaan.
Er wordt ruimte gecreëerd voor profetische liederen en vrije aanbidding. De kinderen zingen uit wat ze op hun hart krijgen.
Schilderen en tekenen wat God op je hart legt tijdens de aanbidding.
 

Samuël en Hanna(groep 1-3)

Wij geloven dat deze kleine kinderen ook een rol vervullen in Gods Koninkrijk. Het is belangrijk dat kinderen, zo jong dat ze zijn, worden onderwezen vanuit Gods Woord en Zijn principes (Spreuken 22:6 Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is). Graag willen wij een veilige omgeving creëren voor de kleintjes, een omgeving waar ze zich geborgen voelen en uit de Bijbel onderwezen worden op een leuke, speelse en liefdevolle manier. Samuel kon als kind Gods Stem al duidelijk verstaan en Hanna was een bidder. Zo geloven wij ook dat deze kinderen ook Gods Stem duidelijk kunnen verstaan en kunnen bidden.
 

Josiah en Deborah (groep 4-6)

In Matteus 18:13-16 riep Jezus de kinderen tot zich en omarmde en zegende hen. Hij riep de kinderen bij zich en zeide: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods’ (Lucas 18:16).

Vanuit deze waarheid zien wij dat kinderen ook een volwaardige plek en roeping hebben in het Koninkrijk van God  en willen wij een aanvulling zijn op de ouderlijke taak om kinderen uit God’s Woord te onderwijzen. Dit doen wij door tijdens het programma verschillende werkvormen toe te passen, zoals op hun niveau gezamenlijk de bijbel te bestuderen, rollenspellen, liedjes zingen en nog veel meer.

Wij willen dat zij God’s woord leren kennen als waarheid en dat zij die zien als belangrijke bron die antwoord geeft op verschillende levensvragen.

Een van God’s helden uit het Oude Testament  is Josiah. Hij werd op zijn achtste jaar een wijze koning en liet een volk terugkeren tot God door God’s Woord op een juiste wijze toe te passen. Een andere heldin uit de bijbel is Deborah. Zij was profetes en rechter, die niet vreesde om een leger te leiden, omdat zij geloofde wat God had gesproken.
 
Wij willen samen met de kinderen doeners van zijn Woord zijn en niet alleen hoorders…
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ze vanuit een Koninkrijksvisie leren om te leven in Gods bovennatuurlijke kracht.  Dat ze dit kunnen inzetten in hun jonge leven.

Bovenal willen wij ze de liefde van God laten ervaren, want dit overwint alles.
 

Jehu en Jaël (groep 7-8)

Wij  willen van de kinderen uit onze groep jonge strijders en discipelen maken. Naast een veilige plek willen wij hun een leuke en onvergetelijke kindertijd geven op de zondagschool. Ons streven is dat als ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en de zondagschool verlaten, ze goed gefundeerd zijn in de Bijbel, de basisprincipes kennen, het van plan van God met hun leven  al zullen kennen d.m.v. het profetische en bevrijd zullen zijn van banden uit het verleden waardoor zij weerbaar zullen zijn tegen de verleidingen van deze wereld en ze genoeg in “huis” zullen hebben om de tiener en pubertijd te doorstaan.

 

<